Psikologlarımız

Yetişkin-Çocuk-Ergen & Aile

Yetişkin/Ergen/Çift Psikolojisi

İnci ŞAHİNCİ

Yetişkin/Ergen/Çift Psikolojisi

Gediz Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur öğrencisi olarak burslu mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi PDR bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Çalışmalarımda yetişkinler ve çiftlerle Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, Emdr  ve Gottman Çift Terapisini kullanarak, ilişki sorunları, kaygı bozuklukları, depresyon, öfke kontrolü ve yeme bozuklukları konularında çalışmaktayım.

Yetişkin/Ergen Psikolojisi

Gizem KUMMAN

Yetişkin/Ergen Psikolojisi

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimime İngiltere’de devam ederek University of Sussex’te Klinik Psikoloji alanında uzmanlığımı tamamladım. Özel çalışma alanlarım arasında kişilik bozuklukları, anksiyete bozuklukları, tekrarlayan yaşam ve kişilik örüntüleri, duygu düzenleme becerileri, ilişki problemleri, değersizlik/özgüven sorunları, iş yaşamında stres ve mükemmeliyetçilik yer almaktadır.

Yetişkin/Ergen Psikolojisi

Nehir ULUSOY

Yetişkin/Ergen Psikolojisi

Bilkent Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Işık Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisansımı burslu tamamladım. Çalışmalarımda depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu, Okb, tssb, yeme bozuklukları, ilişki problemleri ve öfke kontrol problemleri ile  EMDR, BDT ve şema terapi uygulamalarıyla çalışmaktayım. 

Yetişkin Psikolojisi

Kayhan GÜRBÜZ

Yetişkin Psikolojisi

İstanbul Aydın Üniversitesi psikoloji bölümününden burslu mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimimi Université de Bordeaux’da klinik psikoloji ve psikopatoloji alanında yaptım. Çalışmalarımda, yetişkinlerle, anksiyete, panik atak, sosyal anksiyete, okb, depresyon, öfke kontrolü, mükemmeliyetçilik ve ilişki sorunları alanlarında, BDT,ACT ve EMDR  terapi uygulamaları ile çalışıyorum.

Çocuk/Ergen Psikolojisi

Sinem PİRİNALI

Çocuk/Ergen Psikolojisi

Ekonomi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, Yakın Doğu Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisansı yaptım. Çalışmalarımda BDT  ve oyun terapisi ile, akademik sorunlar, kaygı bozuklukları, sınav kaygısı, davranış  ve dikkat sorunları, ebeveyn danışmanlığı ile zihinsel, sosyal becerilerin ölçme-geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapmaktayım.

Yetişkin Psikolojisi

Ayça A. GÜRBÜZ

Yetişkin Psikolojisi

ODTÜ psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisansımı tamamladım. Halen aynı üniversitede klinik psikoloji doktorasına devam ediyorum. Çalışmalarımda yetişkin ve ergenlerle kaygı bozuklukları, panik bozukluk, sosyal anksiyete, okb depresyon, ilişki-iletişim sorunları üzerine BDT, ACT, Şema Terapi uygulamaları ile çalışıyorum.

Yetişkin/Aile Psikolojisi

Meltem ERUYUR

Yetişkin/Aile Psikolojisi

Selçuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Gelişim Üniversitesi’ nde Klinik Psikoloji yüksek lisansımı tamamladım. Yetişkin bireysel ve çiftlerle, ilişki ve evlilik problemleri, cinsel işlev bozuklukları, anksiyete ve travma gibi konularda Sistemik Pragmatik Experiyantal yaklaşım, Psikodinamik ve analitik yaklaşım, BDT ve EMDR teknikleri ile çalışmaktayım.

Yetişkin Psikolojisi

Senem ÖREN

Yetişkin Psikolojisi

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olduktan sonra yüksek lisansımı Akdeniz Üniversitesinde tamamladım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimime devam etmekteyim. Yetişkinlerde kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, öfke ve dürtü kontrol problemleri, OKB, ilişki ve iletişim problemleri üzerine çalışmaktayım. Çalışmalarımda Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Analitik Terapi yöntemlerini kullanmaktayım.