Yetişkin/Ergen Psikolojisi

Nehir ULUSOY

Yetişkin/Ergen Psikolojisi

 

Ben Kimim

Lise eğitimimi Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, psikoterapist olma hayalimi gerçekleştirmek adına ilk adımı atarak Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitimime başladım. Lisans sürecinde Ege Üniversitesi Psikiyatri bölümünde yatılı servis ve polikliniklerinde stajyer psikolog olarak görev aldım. İlgi alanlarım arasında olan psikopatoloji ve romantik ilişkilerden yola çıkarak “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Mezuniyet Sonrası Kaygı ile Romantik Bağlanmanın İlişkisi” konulu tez çalışmamı tamamladım. Aynı çalışmam Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Dergisi’nde yayınlanmaya hak kazandı. 2018 yılında onur öğrencisi olarak mezun olduktan sonra yaklaşık 8 ay kadar farklı kurumlarda uzun dönemli klinik stajlarımı tamamladım. Bu süreçte farklı psikolojik problemleri deneyimleyen danışanları gözlemleme ve farklı terapötik yaklaşımlarla ilgili süpervizyon alma fırsatım oldu.

Klinik psikolog olma hayalimi gerçekleştirmek adına başvurduğum Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yetişkin alt dalına asistan olarak tam burslu kabul edildim. Yüksek lisans eğitimim boyunca hem akademik alanda hem de uygulama alanında çeşitli görevler üstlendim. Lisans sürecindeki ilgi alanlarıma paralel olarak yüksek lisans sürecimde “Ev Kadınlarında Tükenmişliği Yordamada Eş Desteği ve Evlilik Uyumunun Rolü” konulu tez çalışmamı tamamladım. Aynı çalışmayı Avrupa’da önemli kongrelerden olan International Congress of Psychology 2021 (ICP 2021)’de sunma fırsatım oldu. Bunun yanı sıra, üniversitenin bünyesindeki psikolojik danışmanlık merkezinde eğitim sürecim boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Şema Terapi yaklaşımları ile süpervizyon eşliğinde farklı yaş gruplarından yetişkin bireylere terapi hizmeti verdim.

Bu süreçteki teorik ve uygulama alanlarındaki bilgi ve deneyimlerimi pekiştirmek adına Doç.Dr. Itır Tarı Cömert eşliğinde Beck Institution onaylı 8 modülden oluşan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimimi tamamladım. Bunun yanı sıra, ISST onaylı Şema Terapi eğitimimi (eğitmen: Prof.Dr Gonca Soygut Pekak) tamamladım. Klinik psikoloji alanında geçerliliğini kanıtlanmış bu yaklaşımlarla, ilgi ve uzmanlık alanlarım olan depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yeme bozuklukları, romantik ve sosyal ilişkilerde problemler, tükenmişlik ve öfke kontrol problemleri ile çalışmaktayım.

Psikoterapide değişimin güven ilişkisi ile filizlendiğine ve empati ve kabul ile pekiştiğine inanmaktayım. Her bir danışanımın kendilerini ve ihtiyaçlarını keşfetme süreçlerinde, hedefledikleri değişim ve gelişimleri sağlama yolcuklarında bu değerlerin yanı sıra güncel ve etkin klinik beceriler ile eşlik ediyor olmayı hedefliyorum.