Ayça AKTAÇ GÜRBÜZ

Uzm. Klinik Psikolog

Ben Kimim

İlkokul ve lise eğitimimi İzmir’de tamamladıktan sonra ODTÜ psikoloji bölümünde lisans eğitimime başladım ve 2014 yılında mezun oldum. Mezun olduktan kısa bir süre sonra bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladım. Yaklaşık 4 yıl farklı gelişim gösteren çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sağladım. Çocuklarla çalışmak insan doğasını ve gelişim sürecini anlayabilme, çocukluk dönemindeki deneyimlerimizin günümüz yaşantısı üzerindeki etkilerini gözlemleyebilme fırsatı verdi.

Amacım kendimi ruh sağlığı ve terapi alanında geliştirmek, bu alanda araştırmalar yapmaktı, klinik psikolojiye de bu amaçla yöneldim. Lisans eğitimimden sonra 9 Eylül Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaptım. Aynı zamanda, Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çocuk, ergen ve yetişkin bölümlerinde staj deneyimlerim oldu. Bu süreçte, alanında uzman kişilerin terapi yaklaşımlarını gözlemleme ve farklı psikiyatrik sorunlar yaşayan yetişkin ve çocuklarla çalışma fırsatım oldu.

Yüksek lisans eğitimim süresince kaygı bozuklukları alanında araştırmalara yöneldim ve tezimi Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta görülen istemsiz ve tekrarlayan düşünceler ve bu düşüncelere toplumumuzun tepkisi konusunda tamamladım. Aynı zamanda ‘Obsesif Kompulsif Bozukluğa Yönelik Sosyal Damgalamanın İncelenmesi: Damgalama, Belirti Türlerine Göre Farklılaşıyor mu ve Psikoeğitim Temelli Bir Müdahale Damgalamayı Azaltabilir mi?’ başlıklı Tübitak 1002 Projesinde araştırmacı olarak görev aldım.

Yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan hemen sonra aynı bölümde doktora eğitimime başladım. Benim için psikolojinin hem araştırma hem uygulama alanında bilgi birikimimi derinleştiren ve sadece mesleki değil hayata bakış açımda da vizyonumu geliştiren bir süreç oldu. Bu süreçte depresyon, panik bozukluk, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, iletişim sorunları gibi farklı belirtiler gösteren danışanlarla hocalarımdan süpervizyon alarak çalıştım. Aynı zamanda, alanımdaki güncel gelişmeleri takip edebilmek amacıyla ulusal ve uluslararası kongrelere katılım sağlayıp bildiri sunumları yaptım.

Terapi sürecinde olumlu değişim için temel bileşenlerin empati, koşulsuz kabul ve içtenlik olduğuna inanıyorum. Çalışmalarımda dünyanın en çok kabul gören ve en sık uygulanan terapi yöntemlerinden biri olan Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımını kullanmaktayım. Yetişkinlerde depresyon, sosyal fobi, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve yeme bozuklukları gibi ilgi duyduğum konularda klinik çalışmalarıma devam ediyorum.