Duygu Odaklı Çift Terapisi

duygu-odaklı-çift-terapisiDuygu Odaklı Çift Terapisi Nedir?

Duygu Odaklı Terapi Bağlanma Teorisine dayanan, kısa süreli bir terapi yaklaşımıdır. Çoğunlukla çift terapisinde kullanılmasının yansıra aile ve bireyler ile de duygu odaklı yaklaşım ile terapi süreci ilerletilebilir. Duygu Odaklı Çift Terapisinde esas hedef çiftin ilişkisinde oluşan ve onların birbirlerine yaklaşmasını hatta yaklaşmaya dair ihtiyaçlarını ifade etmelerini zorlaştıran bazen de neredeyse imkansız kılan olumsuz döngüleri fark ederek bu döngülerin kırılmasını sağlamaktır. Çiftlerin gündeminde olan veya önceden yaşadıkları zorlukları temelde yaşanılan duygulara odaklanarak çözmeyi hedefler.

Duygu Odaklı Çift Terapisi Nasıl ve Ne Zaman Fayda Sağlar?

Duygu Odaklı Çift Terapisi ilişkilerde yaşanılan zorlukları çiftlerin içinde sıkıştığı olumsuz döngüler olarak değerlendirir. Terapi sürecinde birincil hedef çiftlerin sıkışıp kaldığı yinelenen ve kolayca tetiklenen olumsuz döngüleri ve bu döngüye sebep olan öfke, korku, çaresizlik ve kırgınlık gibi temel duyguları fark etmelerini sağlamaktır. İlerleyen seanslarda ise terapist çiftlerin bu duyguları birbirleriyle açık bir şekilde paylaşmasına ve bu duygulara ilişkideki güven ortamını oluşturacak şekilde yanıt vermelerine yardımcı olur.

Kişilerin yüzeyde görünmeyen duygu ve bağlanma ihtiyaçlarına odaklanılan, bu duygu ve ihtiyaçların ifade edilerek karşı tarafa da aktarılması sağlanan terapi sürecinde çiftler belki de hiç yapmadığı şekilde bir açıklıkla duygularını ve bağ kurmaya olan ihtiyacını anlatabilmeye başlar. En kırılgan taraflarını bile seanslarda birbirine anlatmaya başlayan çift çok derin ve güçlü bir yakınlığı deneyimler. Bu deneyim çiftin ilişkisinde yeni bir iletişim şeklinin ve içtenliğin kapısını açar, iletişimin tonu ve derinliği değişir. Tıpkı müzik değiştiğinde dansın da değişeceği gibi ilişki bu yeni deneyim ile değişecektir.

Partner ile kurulan bu güvenli ve yakın ilişki hayatın her alanına bu güvenlik hissinin yayılmasına destek olacak ve bireysel anlamda da kişinin hayat doyumunu arttıracaktır çünkü bağlanma perspektifinden bakıldığında insan ilişkiler ile var olan ve ilişkiler ile yaşamı anlamlandıran bir varlıktır.

Neden Duygu Odaklı Terapi?

Duygu Odaklı Çift Terapisi, 20 yılı aşkın süredir yapılmakta olan araştırmalar ile etkinliği kanıtlanmış bir terapi modelidir. Duygu Odaklı Terapinin etkinliği üzerine yapılan araştırmalar, çiftlerin %90’ında sorunlarının azaldığını, %70-75‘inde ise sorunlarının ortadan kalktığını göstermektedir.

Duygu Odaklı Çift Terapisinin ayrıca depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve kronik hastalık sorunlarının tedavisinde de etkili olduğu bulunmuştur.

Duygu Odaklı Çift Terapisinin Farklı Yönleri

Duygu Odaklı Çift Terapisi (DOÇT), çiftlerin duygularına ve ilişkilerindeki duygusal bağlantıya odaklanan bir terapi yaklaşımıdır. DOÇT’nin diğer çift terapilerinden ayrılan bazı özellikleri şunlardır:

1. Duygu odaklı: DOÇT, çiftlerin duygusal bağlantılarına odaklanır ve bu bağlantıyı güçlendirmeye çalışır. Diğer çift terapileri, genellikle çiftlerin iletişim becerilerine odaklanır.

2. Emotionally Focused Therapy (EFT) ile bağlantılı: DOÇT, Emotionally Focused Therapy (EFT) yaklaşımından türemiş bir terapi yöntemidir. EFT, çiftlerin duygusal bağlantılarına odaklanarak ilişkilerindeki problemleri çözmeye çalışır.

3. Temel ihtiyaçlar: DOÇT, çiftlerin temel duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya çalışır. Bu ihtiyaçlar, güvenlik, sevgi ve kabul gibi temel ihtiyaçlardır.

4. Daha derin problemlere odaklanır: DOÇT, çiftlerin daha derin problemlerine odaklanır ve bunları çözmeye çalışır. Diğer çift terapileri, daha yüzeyel problemlere odaklanabilir.

5. Bağlanma teorisi ile bağlantılı: DOÇT, bağlanma teorisi ile ilişkilidir. Bu teoriye göre, insanlar ilişkilerinde güvenli bir bağlanma hissi yaşamak isterler. DOÇT, çiftlerin güvenli bir bağlanma hissi yaşamasını sağlamaya çalışır.

DOÇT, çiftlerin iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanan diğer çift terapilerinden farklıdır. DOÇT, çiftlerin duygusal bağlantılarını güçlendirmeye ve temel duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak daha derin problemleri çözmeye çalışır. Ayrıca, DOÇT, EFT ve bağlanma teorisi ile bağlantılıdır ve çiftlerin güvenli bir bağlanma hissi yaşamasını hedefler.

Terapi modelleriyle ilgili diğer yazılarımız:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Şema Terapi

Emdr Terapi

Kaynaklar:

Johnson, S., Hunsley, J., Greenberg, L. & Schindler, D. (1999). “Emotionally Focused Couples Therapy: Status & challenges (A meta-analysis).” Journal of Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 67-79. NOTE: Also listed under Outcome Research

Wood, N. D., Crane, D. R., Schaalje, G. B., & Law, D. D. (2005). “What works for whom: A metaanalytic review of marital and couples therapy in reference to marital distress.” The American Journal of Family Therapy, 33(4), 273-287.

 

Bu içeriği paylaşın