EMDR Terapisi Nedir?

emdr-terapisi

EMDR’nin açılımı (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’ dir. 1980’ li yıllarda Francine Shapiro tarafından geliştirilmiştir. EMDR tedavisi, beynin bilgi işlemi sisteminin psikolojik sorunlar üzerindeki rolünü vurgulayan bütüncül bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR terapisi olumsuz duygu ve inanışları içeren işlenmemiş anıları hedef alır. Psikolojik sorunlar, işlevsiz olarak depolanmış travmatik anıların bir sonucu olarak kavramsallaştırılmıştır. EMDR tedavisi,  psikolojik sağlığın temeli olarak görülen travmatik anıların kapsamlı bir şekilde işlenmesi ve anıların bellekte zarar vermeyecek şekilde depolanması üzerine odaklanmaktadır. Travmatik anılar; trafik kazası, deprem, taciz gibi durumlar olabileceği gibi, ilkokul öğretmenimizden duyduğumuz olumsuz bir söz ya da kendimizi yetersiz, değersiz hissettiğimiz çocukluk anılarımızdan da oluşabilir.

Emdr Terapisi: Seanslar Nasıl İşler ve Ne Kadar Sürer?

EMDR terapisi, genellikle 50-90 dakika süren seanslardan oluşur. Terapi süreci, kişinin özel ihtiyaçlarına ve terapistin kullanacağı EMDR protokollerine bağlı olarak değişebilir. Terapi süreci, genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. İlk değerlendirme: EMDR terapisi öncesinde, terapist kişinin tıbbi ve psikolojik geçmişini değerlendirir ve hedeflerini belirler.

 2. Hazırlık: Terapist, kişiyi terapinin işleyişi hakkında bilgilendirir ve kişinin kendisini güvende hissetmesi için stratejiler önerir.

 3. Hedef belirleme: Terapist, kişinin hedeflerini belirler ve hedeflerin gerçekleşmesi için terapiyi planlar.

 4. İşlemeye hazırlık: Terapist, kişinin duygu ve düşüncelerini yönetmesine yardımcı olmak için rahatlama teknikleri önerir.

 5. İşleme: Terapist, kişiyi hedeflerine ulaştırmak için uygun EMDR protokollerini kullanır.

 6. Değerlendirme: Terapist, kişinin duygu ve düşüncelerindeki değişimi değerlendirir ve terapinin devam edip etmeyeceği hakkında karar verir.

EMDR terapisi genellikle, kişinin hedeflerine ve özel ihtiyaçlarına bağlı olarak 6-12 seans sürer. Ancak, kişinin yaşadığı zorlukların ve hedeflerinin karmaşıklığına bağlı olarak daha uzun veya daha kısa sürebilir.

EMDR Ne Zaman Kullanılır?

EMDR başlangıçta travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve fobileri tedavi etmek için geliştirilmiştir. Ancak günümüzde, depresyon, yeme bozuklukları, şizofreni, cinsel işlev bozukluğu gibi bir çok ruhsal sorunu tedavi etmek için EMDR kullanılabilir. EMDR, Amerikan Psikiyatri Derneği ve ABD Savunma Bakanlığı gibi dünya çapında çeşitli kuruluşlar tarafından etkili bir travma tedavisi olarak kabul edilmektedir.

EMDR Nasıl İşe Yarar?

Sekiz aşamadan oluşan EMDR terapisi Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ ne dayanmaktadır. Bu modele göre, işlevsel olmayan duygu ve davranışlar işlenmemiş olumsuz anılardan kaynaklanır. Bu nedenle, terapi süresince bu anılara yönelik yeniden işlemleme, duyarsızlaştırma hedeflenir. Travmatik anıların yeniden işlenmesi, travma ile ilişkili kaygının azalmasını ve işlevsel davranışların artmasını sağlar. 

Emdr ve Faydalı Olduğu Durumlara İlişkin Araştırma Örnekleri

EMDR terapisi, birçok psikolojik sorunun tedavisinde etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki araştırma örnekleri, EMDR terapisinin çeşitli durumlar için etkili olduğunu göstermektedir:

 • Posttravmatik Stres Bozukluğu (PTSD): EMDR terapisi, PTSD tedavisinde oldukça etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Bir araştırmada, EMDR terapisinin PTSD semptomlarını önemli ölçüde azalttığı ve hastaların yaşam kalitesini artırdığı gösterilmiştir.
 • Depresyon: EMDR terapisi, depresyon semptomlarının azaltılmasında da etkili olabilir. Bir araştırmada, EMDR terapisinin, depresyon semptomlarının azaltılmasında diğer terapilerle karşılaştırılabilir bir etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir.
 • Anksiyete: EMDR terapisi, anksiyete semptomlarının azaltılmasında etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bir araştırmada, EMDR terapisinin, diğer terapilerle karşılaştırılabilir bir etkinliğe sahip olduğu ve anksiyete semptomlarının azaltılmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.
 • Fobi: EMDR terapisi, fobilerin tedavisinde de etkili bir yöntemdir. Bir araştırmada, EMDR terapisinin, fobi semptomlarının azaltılmasında etkili olduğu ve tedavi edilen kişilerin fobileriyle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olduğu gösterilmiştir.
 • İlişki sorunları: EMDR terapisi, ilişki sorunlarına da yardımcı olabilir. Bir araştırmada, EMDR terapisinin, çiftlerin iletişim becerilerini ve ilişki memnuniyetini artırdığı ve çiftler arasındaki çatışma ve öfke düzeylerini azalttığı gösterilmiştir.

Bu araştırma örnekleri, EMDR terapisinin birçok psikolojik sorunun tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir. Ancak, EMDR terapisinin etkinliği, her birey için farklılık gösterebilir ve tedavinin başarısı, kişinin özelliklerine, tedavi sürecine ve terapistin becerisine bağlı olarak değişebilir.

Merkezimizde EMDR terapisi uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır. EMDR tedavisi almak için merkezimize ulaşabilirsiniz.

Bu içeriği paylaşın