EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR’nin açılımı (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’ dir. 1980’ li yıllarda Francine Shapiro tarafından geliştirilmiştir. EMDR tedavisi, beynin bilgi işlemi sisteminin psikolojik sorunlar üzerindeki rolünü vurgulayan bütüncül bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR terapisi olumsuz duygu ve inanışları içeren işlenmemiş anıları hedef alır. Psikolojik sorunlar, işlevsiz olarak depolanmış travmatik anıların bir sonucu olarak kavramsallaştırılmıştır. EMDR tedavisi,  psikolojik sağlığın temeli olarak görülen travmatik anıların kapsamlı bir şekilde işlenmesi ve anıların bellekte zarar vermeyecek şekilde depolanması üzerine odaklanmaktadır. Travmatik anılar; trafik kazası, deprem, taciz gibi durumlar olabileceği gibi, ilkokul öğretmenimizden duyduğumuz olumsuz bir söz ya da kendimizi yetersiz, değersiz hissettiğimiz çocukluk anılarımızdan da oluşabilir.

EMDR Ne Zaman Kullanılır?

EMDR başlangıçta travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve fobileri tedavi etmek için geliştirilmiştir. Ancak günümüzde, depresyon, yeme bozuklukları, şizofreni, cinsel işlev bozukluğu gibi bir çok ruhsal sorunu tedavi etmek için EMDR kullanılabilir. EMDR, Amerikan Psikiyatri Derneği ve ABD Savunma Bakanlığı gibi dünya çapında çeşitli kuruluşlar tarafından etkili bir travma tedavisi olarak kabul edilmektedir.

EMDR Nasıl İşe Yarar?

Sekiz aşamadan oluşan EMDR terapisi Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ ne dayanmaktadır. Bu modele göre, işlevsel olmayan duygu ve davranışlar işlenmemiş olumsuz anılardan kaynaklanır. Bu nedenle, terapi süresince bu anılara yönelik yeniden işlemleme, duyarsızlaştırma hedeflenir. Travmatik anıların yeniden işlenmesi, travma ile ilişkili kaygının azalmasını ve işlevsel davranışların artmasını sağlar. 

Merkezimizde EMDR terapisi uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır. EMDR tedavisi almak için merkezimize ulaşabilirsiniz.