ŞEMA TERAPİ NEDİR?

Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi, farklı ruhsal sorunların tedavisinde kullanılan etkili bir terapi yaklaşımıdır. Şema terapi şu an yaşadığımız sorunları sürdüren faktörlerle birlikte, bu sorunların nasıl geliştiği ile de ilgilenmektedir. Ayrıca, temel duygusal ihtiyaçlarımızı anlamak ve bu ihtiyaçlarımızı işlevsel şekilde karşılayabilmemiz için yollar öğretmeyi hedefler.

Temel Duygusal İhtiyaçlarımız

Şema terapiye göre, evrensel olarak 5 temel duygusal ihtiyacımız vardır: Diğerlerine güvenli bağlanma, özerklik, duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı özgürce ifade edebilme, kendiliğindenlik ve gerçekçi sınırlar. Çocukluk döneminde karşılanmayan temel duygusal ihtiyaçlarımız sonucunda ise uyumsuz şemalar gelişir. Örneğin, çocukluk dönemimizde güvende hissetmeye, karşılıksız olarak kabul görmeye, fiziksel yakınlık hissetmeye ihtiyaç duyarız. Ebeveynlerimizden biri aileyi terk ettiğinde ve ilgilenmeyi bıraktığında ya da soğuk, reddedici olduğunda ise temel duygusal ihtiyaçlarımız karşılanamayabilir. Çocukluk dönemimiz boyunca gelişen bu şemalar aktive olduğu zaman ise üzüntü, kaygı, yalnızlık gibi şiddetli olumsuz duygular ortaya çıkabilir.

Şema terapinin amacı, geçmiş dönemlerde temel duygusal ihtiyaçları karşılanmayan yetişkinlere, kendi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları konusunda yardımcı olmaktır. Bunu yaparken, bilişsel yeniden yapılandırma, yaşantısal egzersizler ve davranışsal teknikler kullanılır. Yaşadığımız ruhsal sorunların altında yatan düşünce ve davranış örüntülerinin keşfedilmesine ve değişimine odaklanılır.

Şema Terapi Etkili Mi?

Şema terapinin ruhsal sorunların iyileşmesi üzerindeki etkisi birçok çalışma tarafından desteklenmiştir. Özellikle değişime dirençli olabilen kişilik bozukluklarının tedavisinde etkili olduğu yapılan araştırmalarda ve klinik gözlemlerde görülmektedir. Devam eden çalışmalarda, ilişkisel sorunlar, kaygı bozuklukları, depresyon, yeme bozuklukları, sosyal fobi gibi farklı ruhsal sorunların tedavisinde etkili olduğu görülmektedir.