ACT Terapi

act-terapiKABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi ( Acceptance and Commitment Therapy ACT )Nedir?

Kabul ve kararlılık kısacası ACT terapi bilişsel davranışçı terapi modelinin üzerine son zamanlarda ortaya çıkan üçüncü dalga bir psikoterapi çeşididir. ACT yaşamda ki negatif durum, düşünce, duygu ve olayları kabul etmeyi içerir. Yaşamımız içerisinde zaman zaman acı çekmek ve zorlanmak insanlar için doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. İçgüdüsel olarak bu acı ve zorluklardan kaçınmaya ya da deneyimlerimizi kontrol altına almaya çabalarız. Fakat bu içgüdünün peşinden gitmek her zaman bizim yararımıza olmayabilir. Kabul ve Kararlılık terapisi, doğal olarak deneyimlediğimiz bu zorlayıcı durumları kabul etmeye ve bireyleri sağlıklı, yapıcı, değerleri doğrultusunda ilerlemeye yönelik aktivite ve alışkanlıklar kazanmaya teşvik eder.

ACT’ın temelinde yatan teori, kişilerin içinde bulundukları zorlayıcı durumların getirdiklerini direnmeden isyan etmeden kabul etmeleri kişilerin mental esnekliğini arttırmalarına yardımcı olduğunu savunur. Bu kabullenme sayesinde ise bireyler problemin temelini oluşturan zorlayıcı duygusal deneyim ve düşüncelerden kaçınmayı arzusunu da yenebilir.

 

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nasıl Fayda Sağlar?

Kabul ve kararlılık terapisinin merkezinde bireylerin psikolojik esnekliğini arttırmaya ve kurtulmaya çalıştıkları problemlere daha etkin ve sağlıklı bakış açıları geliştirmelerine yönelik 6 temel uygulama vardır. Bunlar,bilinçli farkındalıkla an’ da olmak, yaşadığımız rahatsız edici olay ve duyguları itmeden kabul etmek, negatif düşüncelerden ayrışmak, kişisel değerlerimizi belirlemek ve bu değerler doğrultusunda eyleme geçmek, bağlamsal benlik ile içinde bulunulan ana şimdi ve burada olacak şekilde yargısızca yaklaşmak ve kişinin dış dünya ile kendi benliği arasına bir sınır koyması ACT’ın etkili temel taşları olarak sıralanabilir.

Kabul ve Kararlılık Terapisini (ACT) özetleyecek olursak;

A: Düşünce ve duygularını kabul et ve anda ol (Acceptance of your thoughts

and feelings and be present).

C: Değerlerin doğrultusunda bir eylem seç (Choose a valued direction)

T: Eyleme geç (Take action)

Bilişsel davranışçı terapiden farklı olarak kabullenme ve kararlılık terapisinin amacı rahatsızlık veren içsel deneyimlerin sıklığının ve yoğunluğunun azaltılmasından ziyade kişilerin bu deneyimlerini kontrol etme çabalarını azaltmak, yaşamlarına anlam katan ve pozitif duygularını arttıran aktiviteler eklemektir. Eklenen bu aktiviteler bireylerin kişisel değerleriyle paralel olacak şekilde danışan ve terapist işbirliği içerisinde belirlenir. Terapistler kişileri bu uygulamalar doğrultusunda destekleyerek terapi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Kabul ve Kararlılık Terapisi depresyon, çeşitli bağımlılık türleri, anksiyete bozuklukları, obsessif bozukluklar, psikoz gibi problemlerin tedavisinin yanında fibromiyalji, stres kaynaklı problemler, kronik fiziksel hastalıkla ilişkili problemler ve diyabet gibi alanların iyileşmesinde etkili bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bunun yanında acı, acının kabulü, yas ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olabilmektedir.

Merkezimizde Kabul ve Kararlılık Terapisi uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.  Sizde bu terapi yaklaşımından yararlanmak isterseniz merkezimize ulaşabilirsiniz.