kisilik-bozuklugu-nedirKİŞİLİK BOZUKLUĞU NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Kişilik, bir insanı diğer insanlardan farklı kılan düşünce, duygu ve davranış biçimlerini içermektedir. Bireyin kişiliği; kalıtsal özellikler, deneyimler ve çevresel faktörlerden çerçevesinde gelişir ve oluşur. Kişilik bozuklukları, genellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde başlayan, toplumun ve kültürün beklentilerinden sapan, sıkıntıya veya günlük işleyişte sorunlara neden olan beklenenden önemli ölçüde farklı olan uzun vadeli davranış kalıpları ve içsel deneyimleri içeren bir bozukluktur. Kişilik bozukluğu olan bir kişi, durumları ve diğer insanları algılamada ve ilişki kurmada sorun yaşayabilir. Bu durum ilişkilerde, sosyal aktivitelerde, işte ve okulda önemli sorunlara ve sınırlamalara neden olabilmektedir.

*Kişilik bozukluğu olan kişiler, bir bozuklukları olduğuna inanmadıkları için genellikle bir yaşam alanında ciddi sıkıntılar meydana gelmedikçe ya da yakınları tarafından yönlendirilmedikçe desteğe başvurma eğilimi göstermezler.

Risk faktörleri

Kişilik bozukluklarının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı faktörlerin kişilik bozuklukları geliştirme veya tetikleme riskini artırdığı görülmektedir:

 • Ailede kişilik bozuklukları veya diğer akıl hastalıkları öyküsü
 • Çocuklukta istismarcı, istikrarsız veya kaotik aile hayatı
 • Çocuklukta davranış bozukluğu teşhisi konmak
 • Beyin kimyası ve yapısındaki varyasyonlar

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI NELERDİR? 

A Kümesi (Eksantrik) Kişilik Bozuklukları

Küme A kişilik bozuklukları, tuhaf, eksantrik düşünce veya davranışla karakterizedir. Bu grupta paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu yer almaktadır.

1.Paranoid Kişilik Bozukluğu

 • Başkalarına ve onların düşüncelerine karşı yaygın güvensizlik ve şüphe
 • Başkalarından zarar görmeye veya aldatılmaya dair gerçekdışı inanç
 • Başkalarının sadakati veya güvenilirliği konusunda haksız şüphe
 • Masum sözlerin veya tehdit edici olmayan durumların kişisel hakaret veya saldırı olarak algılanması
 • Yanlış algılanan aşağılamalara veya hakaretlere öfkeli veya düşmanca tepki
 • Kin tutma eğilimi
 • Eşin veya cinsel partnerin sadakatsiz olduğuna dair haksız, yineleyici şüpheleri içermektedir.

2.Şizoid Kişilik Bozukluğu

 • Sosyal veya kişisel ilişkilere karşı ilgi eksikliği, hemen hemen her zaman yalnız olmayı tercih etme
 • Sınırlı duygusal ifade
 • Çoğu aktiviteden zevk alamama
 • Sosyal sinyalleri anlayamama ve cevap verememe
 • Başkalarına karşı soğuk veya kayıtsız görünme
 • Cinselliğe karşı ilgisizliği ya da çok az ilgi duymayı içermektedir.

3.Şizotipal Kişilik Bozukluğu

 • Kendine özgü düşünce, inanç, konuşma, davranış ve giyim tarzı
 • Adınızı fısıldayan bir ses duymak gibi garip algısal deneyimler
 • Düz duygular veya uygunsuz duygusal tepkiler
 • Sosyal kaygı ve yakın ilişkilerde eksiklik veya rahatsızlık hissi
 • Başkalarına karşı kayıtsız, uygunsuz veya şüpheli yanıtlar
 • “Büyülü düşünme” – düşüncelerle insanları ve olayları etkileyebileceğine dair inançlar-
 • Bazı sıradan olayların yalnızca kişinin kendisine yönelik gizli mesajlara sahip olduğuna inanmayı içerir.

Küme B (Dramatik) Kişilik Bozuklukları

Küme B kişilik bozuklukları, dramatik, aşırı duygusal veya öngörülemeyen düşünce veya davranışlarla karakterizedir. Bunlar arasında antisosyal kişilik bozukluğu, sınırda kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğu yer alır.

1.Antisosyal Kişilik Bozukluğu

 • Başkalarının ihtiyaç ve duygularını önemsememek
 • Sürekli yalan söylemek, çalmak, takma isim kullanmak, dolandırıcılık
 • Hukuka aykırı tekrar eden davranışlar ve süreçler
 • Başkalarının haklarının tekrar tekrar ihlali
 • Agresif ve genellikle şiddet içeren davranışlar
 • Kendisinin veya başkalarının güvenliğini önemsememek
 • Dürtüsel ve sorumsuz davranışlar
 • Empati yoksunluğu ve uygunsuz davranışlar sonucunda pişmanlık duymama gibi durumları içermektedir.

2.Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu

 • Güvenli olmayan seks, kumar veya aşırı yemek yeme gibi dürtüsel ve riskli davranışlar
 • Kararsız veya kırılgan öz imaj
 • Değişken ve yoğun duygudurum
 • Genellikle kişilerarası strese tepki olarak yukarı ve aşağı ruh halleri
 • Yalnız kalma veya terk edilme korkusu
 • Devam eden boşluk hissi
 • Sık ve yoğun öfke gösterileri
 • Gelen ve giden strese ilişkin şüpheci ve gerçekdışı düşünceler
 • İntihar davranışı veya kendine zarar verme tehditlerini içermektedir.

3.Histriyonik Kişilik Bozukluğu

 • Süregelen ilgi arayışı
 • Dikkat çekmek için aşırı duygusal, dramatik veya cinsel olarak kışkırtıcı davranışlarda bulunma
 • Güçlü fikirlerle çarpıcı biçimde konuşmak, ancak bunları destekleyecek çok az gerçek ve ayrıntı bilgi verme
 • Başkalarından kolayca etkilenme
 • Sığ, hızla değişen duygudurumu
 • Fiziksel/dış görünüş ile sık meşgul olma/endişelenme
 • Başkalarıyla olan ilişkilerin gerçekte olduğundan daha yakın olduğunu düşünme/ dışarıya öyle yansıtmayı içermektedir.

4.Narsistik kişilik bozukluğu

 • Kişinin özel olduğuna ve diğerlerinden daha önemli olduğuna dair inançlar
 • Güç, başarı ve çekicilik hakkında yoğun fanteziler
 • Başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını tanıyamama, empati yoksunluğu
 • Başarıların veya yeteneklerin abartılması
 • Sürekli övgü ve hayranlık beklentisi
 • Makul olmayan iyilik ve ayrıcalık beklentileri, genellikle başkalarından faydalanma
 • Başkalarını kıskanmak veya başkaları tarafından kıskanıldığına dair gerçekçi olmayan düşünceleri içermektedir.

Küme C (Endişeli) Kişilik Bozuklukları

Küme C kişilik bozuklukları, endişeli, korkulu düşünce ve davranışla karakterizedir. Bunlar kaçıngan/çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğunu içerir.

1.Kaçıngan/Çekingen Kişilik Bozukluğu

 • Eleştiriye veya reddedilmeye karşı aşırı hassasiyet
 • Yoğun yetersizlik hissi
 • Kişiler arası temas gerektiren aktivitelerinden kaçınma
 • Sosyal olarak ketlenmiş, çekingen ve izole, yeni aktivitelerden veya yabancılarla tanışmaktan kaçınma
 • Sosyal durumlarda ve kişisel ilişkilerde aşırı utangaçlık
 • Onaylanmama, utanma veya alay edilme korkusunu içermektedir.

2.Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Başkalarına aşırı bağımlılık ve sürekli ilgi ihtiyacı hissetme

Başkalarına karşı itaatkar veya yapışkan davranışlar

Kendi kendine bakım sağlama veya yalnız bırakılırsa kendi başının çaresine bakmaya dair yoğun korku

Küçük kararlar alırken için bile başkalarının tavsiye ve güvencesine ihtiyaç duyma

Kendine güven eksikliği nedeniyle kendi başına herhangi bir konuda ilk adımı atmakta ya da sorumluluk almakta yaşanan ciddi zorluklar

Başkalarıyla aynı fikirde olmama, onaylanmama korkusu

Diğer seçenekler mevcut olsa bile kötü muameleye tolerans gösterme

Yakın bir ilişki sona erdiğinde acilen yeni bir ilişkiye başlama ihtiyacını içerir.

3.Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

 • Ayrıntılar, düzen ve kurallarla aşırı meşgul olma
 • Kendi katı standartları karşılamadığı için bir projeyi bitirememek gibi mükemmelliğe ulaşılmadığında işlev bozukluğu ve sıkıntı ile sonuçlanan aşırı mükemmeliyetçilik
 • İnsanların, görevlerin ve durumları kontrol etme arzusu ve görevleri başkasına devretmekte zorlanma
 • İşe veya bir projeye aşırı bağlılık nedeniyle arkadaşları ve eğlenceli aktiviteleri ihmal etme
 • Kırık veya değersiz nesneleri atamama
 • Ahlak, etik veya değerler konusunda esnek olmayan düşünceler
 • Bütçeleme ve para harcama konusunda aşırı kontrolü içerir.

*Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu, bir tür anksiyete bozukluğu olan obsesif-kompulsif bozukluk ile aynı şey değildir. Daha fazla bilgi için obsesif kompülsif bozukluk yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu içeriği paylaşın