uzm-psikolog-nilda-kapci

Nilda KAPÇI
Uzm. Klinik Psikolog

Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamladım. Lisans eğitimi sonrasında bir yıl süreyle Doç. Dr. Azmi Varan’ın asistanlığını yürüttüm. Yüksek lisans eğitimimi Okan Üniversitesiklinik psikoloji bölümü travma modülünde tamamladım; “Bilişsel Davranışçı Terapi” üzerine eğitim gördüm ve Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Biriminde süpervizyon eşliğinde 2 dönem boyunca danışan takibi yaptım. Yüksek lisans eğitimim klinik bilgi birikimimin artmasında ve uygulamada deneyim kazanmamda fayda sağladı. Yüksek lisans sürecinde aynı zamanda özel bir danışmanlık merkezinde çalıştım ve terapi deneyimi kazandım.

Mesleki anlamda kendimi geliştirmek ve danışanların farklı sorunlarıyla en etkili biçimde çalışabilmek için birçok eğitime katıldım. Bireysel terapilerle ilgili şema terapisti Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen “Şema Terapi”, Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen ‘1. ve 2. Düzey EMDR Terapisi (Göz Hareketleriyle Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimlerini tamamladım. Dr. Joe Oliver tarafından verilen 3. dalga bilişsel davranışçı terapilerden “Kabul ve Kararlılık Terapisi” eğitiminin 1. ve 2. modülüne katıldım. Bireyin gelişimini daha iyi anlamak ve çocuklarla ilgili bilgilerin yetişkinlerle çalışırken fayda sağlayacağı düşüncesiyle oyun terapisi ve sanat terapisi eğitimlerine de katıldım.

Çift ve ailelerle çalışmak için varoluşsal ve sistemik bir yaklaşım olan “Virginia Satir Sistemik Dönüşümsel Aile Terapisi” eğitimini ve süpervizyonunu lisanslı evlilik ve aile terapisti Sibel Erenel’den aldım.

Özel bir çalışma alanı olan psikoonkoloji üzerine kendimi geliştirmek için Dr. Zeynep Armay tarafından verilen “Kanser Hastalarında Psikoterapi Uygulamaları” eğitimlerini tamamladım ve kanser hastalarına danışmanlık hizmeti vermeye devam etmekteyim.

Agah Aydın, Altan Eşsizoğlu ve Onur Özalmete tarafından verilen “Destekleyici Psikoterapi” eğitiminin ders aşamasını tamamladım ve süpervizyona devam ediyorum; aynı zamanda eğitimin asistanlığını yürütüyorum. Bu eğitimin katkılarıyla birlikte yetişkinlerle psikodinamik yaklaşımı çalışmalarıma dahil ettim.

Bilimsel gelişmeleri daha iyi takip edebilmek ve bilgi birikimimi artırmak için doktora eğitimine başladım ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde halen klinik psikoloji doktora programına devam ediyorum. Doktora dersleri kapsamında Doç. Dr. Esin Yılmaz Samancı ve Prof. Dr. Gülay Dirik’ten süpervizyon aldım; şu an tez aşamasındayım.

Bireysel terapilerde kaygı bozuklukları, travma, kayıp ve yas, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, ilişki sorunları gibi konularla çalışıyorum. Çift ve ailelerle ise iletişim problemleri, boşanma, kayıp ve yas, göç, aldatma, travma gibi konularla çalışıyorum.

Yetişkin bireylerle, çiftlerle ve ailelerle çalışıyorum. Bireysel terapilerde kişilerin ihtiyacına göre Şema Terapi, EMDR, Destekleyici Psikoterapi yaklaşımlarını kullanıyorum. Çiftlerle ve ailelerle ise Satir Sistemik Dönüşümsel Aile Terapisi ekolüyle çalışıyorum.