Psikolog ve Psikoterapi 

Psikolog Ne İş Yapar?

Psikolog, psikoloji alanında lisans eğitimi almış kişidir ve insanların düşünce, duygu, davranış gibi psikolojik süreçlerini inceler. Psikolojik semptomların tanı ve tedavisine yönelik psikoterapi çalışmalarında bulunur. Bu görüşmelerde çeşitli terapi yöntem ve tekniklerini kullanır. Gerekli durumlarda kişilik, zeka, yetenek, turum ve davranış testlerini kullanarak sorunun olası kaynağı hakkında gözlemlerini destekleyecek çalışmalar yapar. Psikologların çalıştığı popülasyon da çok çeşitlidir, desteğe ihtiyaç duyan birey, aile ve çocuklara destek olabilirler. Psikologlar danışanlarına belirli konularda sadece farkındalık kazanmayı değil, bunlarla nasıl baş edeceğini ve nasıl aşacağı konusunda yardımcı olur.

Psikoterapi Nedir? Neyi Hedefler?

Psikoterapi, konuşma yoluyla çeşitli psikolojik yöntemlerin kullanılması ve bireyin düşünce-duygu-davranış sisteminde değişiklikler sağlayarak bununla ilişkili psikolojik ve somatik belirtilerin sağaltımına yönelik kullanılan ve bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış müdahalelerin bütünüdür. Psikoterapi, psikolojik bozuklukların tedavisinde tedavinin en önemli parçalarından biridir. Yapılan birçok çalışma terapinin anksiyete bozuklukları ve depresyon başta olmak üzere bir çok klinik durumda etkili ve uzun süreli etkiler gösterdiğini kanıtlamıştır.

Bununla birlikte, bazı  psikolojik semptomların varlığı bir psikiyatrik bozukluk tanısını karşılamasa da insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Günlük yaşamın getirdiği zorluklar, stres, iş hayatı ve diğer insanlarla ilişkiler duygu-durumumuzda etkin rol oynar. Dolayısıyla psikoterapi, sadece bir ‘hastalık’ söz konusu olunca başvurulan bir yöntem değil, insanları günlük yaşamda da destekleyen ve yaşam kalitelerini korumayı hedefleyen bir çalışmadır.

Neden Psikolog ve Psikoterapi?

Herkes hayatın bazı zamanlarında çeşitli zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar psikolojik veya somatik etkiler yaratabilir. Tüm bunlar günlük rutinimizde, ilişkilerimizde veya işlevselliğimizde olumsuz sonuçlar yaratabilir. Bizi ruhsal yönden etkileyen böylesi durum ve süreçlerde bir psikolog desteği almak bu olumsuz gelişmelerinin ruh sağlığımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı ve bunlarla başa çıkmamızı kolaylaştırabilir.

Psikologlar Danışanlarına Nasıl Yaklaşırlar?

              Psikolojik danışma ve terapi süreci, danışan ve psikoloğun karşılıklı etkileşimi ile var olan karşılıklı öğrenme ve dönüşüm sürecidir. Bu süreç içerisinde sanılanın aksine psikologlar danışanlarına akıl veya tavsiye vermezler. Psikoterapi sürecinde davranışlar, düşünceler, duygular yargılanmaz, psikoloğunuz size tarafsız yaklaşır, sizi dikkatli bir şekilde dinler, birlikte farklı bakış açıları değerlendirilir, sorun alanları tespit edilir ve bunlarla ilgili neler yapılabileceği, hangi alanlar üzerinde çalışılacağı konusunda bir yol haritası belirlenerek bunlar üzerine çalışılır.