Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Düşünme, algılama, hafıza, muhakeme gibi zihinsel süreçlerin davranışlarla ilişkisini anlamaya çalışır ve bu süreçlerde meydana gelen sorunlara çözümler bulmayı hedefler.

Psikoloji bilimindeki gelişmeler insan davranışlarını, kişilik gelişimini ve çevresel koşulların bu kavramlar üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya imkan sağladı. Bu gelişmeler psikolojik bozuklukların sınıflandırılması ve psikoterapi uygulamalarında ilerlemelere olanak sağladı.

Özellikle psikoterapi uygulamaları bu gelişmelerden yola çıkarak eskiye göre büyük dönüşümler sağladı. Eskiden yıllar süren psikoterapi süreçleri yeni geliştirilen uygulamalarla daha kısa ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştu.

Bu gelişmeler psikoterapiye erişimi kolaylaştırdığı gibi devamlılık üzerinde de önemli katkı sağladı. Psikoterapinin çok uzun sürdüğü dönemler insanların gerek maddi gerekse de zamanla ilgili sorunlar sebebiyle daha az başvurdukları bir yöntemken yeni uygulamalarla daha çok tercih edilmeye başladı.

Bugün psikolojideki gelişmelerle birlikte psikologların sıklıkla kullandığı terapilerin başında bilişsel davranışçı terapiler, emdr, act, şema terapi uygulamaları yer almaktadır. Bu terapi uygulamaları 8-12 seans gibi kısa sayılabilecek süreçte farklı yaş grubundan başvuranlara destek olabilmektedir.

Bu yeni uygulamaların farklı psikolojik sorunların üzerinde aldığı etkin sonuçlar sayesinde psikoterapi bilim camiasının haricinde halk arasında da günden güne daha yakından tanınmakta ve kabul görmektedir. Özellikle ilaç kullanmak istemeyen kişiler için de önemli bir alternatif oluşturmaktadır.

Psikoterapi süreci ve merkezimizin ilgilendiği konularla ilgili olarak İzmir psikolog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.