Panik atak tedavisi

panik atak tedavisi

Panik atak tedavisi için yöntemler nelerdir?

Panik atak tedavisi için ilaç tedavisi veya psikoterapi aktif olarak kullanılan yöntemlerdir. Bu iki yöntem ayrı ayrı uygulanabildiği gibi birlikte de uygulanabilmektedir. Yapılan birçok araştırma psikoterapi uygulamalarının panik atak yaşayanların kendilerini daha iyi hissetmelerinde, bedensel belirtilerini doğru yorumlayabilmelerinde, kaçınmalarının azalmasında faydalı olduğunu göstermiştir.

Psikoterapi nedir?

Psikoterapi, düşünce ve davranışa dayalı yöntemlerle kişinin  yaşamını zorlaştıran psikolojik durumlara karşı farkındalık kazanmasını ve baş etme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen konuşmaya dayalı bilimsel bir yöntemdir.

Panik atak ve psikoterapi

Panik atak bireyin normalde tehlikeli olmayan fiziksel veya psikolojik belirtilerin (örn çarpıntı, nefes darlığı, istenmeyen bir düşünce vb.) tehlikeli gibi algılanmasıyla başlayan ve yoğun bir kaygı seviyesi ile birçok fiziksel belirtinin eşlik ettiği bir durumdur. Psikoterapinin amacı panik atak  yaşayan bireyin bu fiziksel ve psikolojik tetikleyicileri algılayış biçimlerini, bu algılayışa sebep olan bilişsel çarpıtma dediğimiz düşünce hataları veya ilişkili olabilecek travmatik anılara müdahale etmektir.

Böylelikle çeşitli yöntemler kullanılarak bireyin bu belirtileri daha doğru anlamlandırması ve bunlara karşı duyarlılığını azaltmak hedeflenir. Bu süreçte kimi zaman gerçek dışı olan bir inanca müdahale edilir, kimi zaman davranışsal müdahalelerle tetikleyiciler yeniden yapılandırılır, kimi zaman da ilişkili travmatik anılar çalışılır. Psikoterapi süreci ayrıca yeniden atak yaşamaya ilişkin yaşanan kaygıyı azaltmayı ve kaçınmaları önleyerek bireyin yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Bu süreçte sıklıkla kullanılan terapi yöntemleri:

Psikoterapinin Panik Atak Belirtileri Üzerinde Etkinliğine İlişkin Araştırma örnekleri

Aşağıda bazı örnekleri verilen çalışmaların bulguları psikoterapinin panik atak üzerinde oldukça olumlu etkilerinin olduğu yönündedir:

  • Şubat 2021’de yayınlanan bir araştırmada, KKT(Kabul Kararlılık Terapisi)’nin panik atak hastalarında semptomların azaltılmasında etkili olduğu ve bu tedavinin uzun dönem sonuçlarına yönelik umut verici sonuçlar verdiği belirtilmiştir. Bu çalışmada, KKT’nin panik atak semptomlarında %53’e kadar bir azalma sağladığı ve bu etkinin bir yıl sonra da devam ettiği gözlemlenmiştir.

  • Arch ve Craske (2009) tarafından yapılan bir çalışma, KKT’nin panik bozukluğu olan hastalarda semptomların azaltılmasında etkili olduğunu göstermiştir. Çalışmaya katılan hastalar, KKT ile birlikte davranışsal tedavi veya ilaç tedavisi aldılar. Sonuçlar, KKT’nin diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında semptomları daha fazla azalttığını göstermiştir.

  • Twohig ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan bir çalışma, KKT’nin panik atak hastalarında semptomların azaltılmasında etkili olduğunu göstermiştir. Çalışmaya katılan hastalar, KKT veya bir kontrol grubu olarak bekleyip gözlem altına alındılar. Sonuçlar, KKT grubunun semptomlarında anlamlı bir azalma olduğunu gösterdi.

  • Norton ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan bir çalışma, KKT’nin panik bozukluğu olan hastalarda ilaç tedavisi ile birlikte kullanıldığında semptomların azaltılmasında etkili olduğunu göstermiştir. Çalışmaya katılan hastalar, ilaç tedavisi ile birlikte KKT veya sadece ilaç tedavisi aldılar. Sonuçlar, KKT grubunun semptomlarında daha fazla bir azalma olduğunu gösterdi.

  • Craske ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan bir araştırma, KDT (Kognitif Davranışçı Terapi)’nin panik bozukluğu olan hastalarda etkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, KDT’nin semptomları hafiflettiğini ve hastaların kendi kendilerine yardım etme becerilerini artırdığını göstermiştir.

  • McEvoy ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan bir meta-analiz, KDT’nin panik atak tedavisinde etkili olduğunu ve semptomları azalttığını göstermiştir. Ayrıca, KDT’nin ilaç tedavisi ile birlikte kullanılması durumunda, ilaç kullanımının azaltılmasına da yardımcı olduğu bulunmuştur.

  • Watanabe ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan bir araştırma, KDT’nin panik bozukluğu olan hastalarda semptomları azalttığını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir. Ayrıca, KDT’nin psikososyal işlevleri de artırdığı bulunmuştur.

Panik atak terapisi ne kadar sürer?

Psikoterapi danışanın  aktif rol aldığı bir süreçtir. Dolayısıyla terapi süresi danışana ve kişilik özelliklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca sorunun ne zamandan beri devam ettiği, belirtilerin sıklığı ve şiddeti, var olan diğer psikolojik rahatsızlıklar terapi süresinde belirleyici olabilmektedir. Tüm bunlar düşünüldüğünde panik atak sürecinde terapiler 6-12 seans kimi durumlarda daha da uzun sürebilmektedir. Psikoterapi uzun süreli bir proje olsa da sıklıkla ilk görüşmeden itibaren mevcut durum üzerinde düzelmeler ve gelişmeler gösterebilmektedir.

Nora Psikoloji’de Panik Atak Terapileri

Panik ataklar yaşıyorsanız bir psikologla görüşmek bedensel belirtilerinizi anlamanızda ve günlük hayatınızı zorlaştıran durumları aşmanızda önemli katkı sağlayabilir. Bizimle iletişim kurarak bu alanda deneyimli uzmanlarımızdan yüz yüze veya online terapi ile yardım alabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımız dikkatinizi çekebilir:

Anksiyete Testi

Beck Anksiyete Ölçeği

Panik Atak Testi

Panik Bozukluk Şiddeti Ölçeği

Depresyon Testi

Beck Depresyon Ölçeği

Bu içeriği paylaşın