Yeni Başlayanlar İçin Panik Atak

Panik Atak Nedir?

Panik atak bir kaç dakikadan bir kaç saate kadar devam edebilen, kişinin şiddetli kaygı, korku, bunaltı hissiyle birlikte sıklıkla ölüm, kalp krizi, aklını yitirme, kötü bir şey olacağı gibi düşüncelere, çarpıntı, terleme, karıncalanma, titreme, mide bulantısı, nefes alamama hissi gibi bedensel belirtilerle kendini gösteren konforsuz bir durumdur.

Panik Atak Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Panik ataklar kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi belli bazı özel durumlar da panik atakların ortaya çıkmasını etkileyebilir (örn: kalabalık bir yere girmek, asansörde kalmak vb).

Panik atak bir çok farklı psikiyatrik durumda ortaya çıkabilir. Panik atağın varlığı panik bozukluk tanısı için yeterli değildir. Panik atakların spontane oluşması (belli bir duruma maruz kalmadan), beklenti anksiyetesinin ve kaçınmaların varlığı Panik Bozukluk tanısı için temel kriterlerdir.

Panik Atak Kimlerde Görülür?

Herkes panik atak yaşayabilir, bu zayıflık veya güçsüzlük anlamına gelmez! Panik bozukluğa zemin hazırlayan etkenler arasında kalıtsal, çevresel ve psikolojik etkenler rol oynamaktadır. Panik bozukluğun yaşam boyu görülme sıklığı %3 olarak belirtilmiştir. Ancak klinik gruplarda bu oran net bir şekilde daha yüksek olabilmektedir. Psikiyatrik bir tanısı olanlarda bu oran %10’a çıkmaktadır. Hatta bazı araştırmalar kalp hastalığı yaşamış gruplarda bu oranın % 60 lara kadar çıktığını göstermiştir.

Panik Atak Tedavisi Nasıldır?

Panik atakların tedavisinde ilaç tedavisi ve psikoterapi birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilir. Panik bozukluk tedavisinde klinik çalışmalar bilişsel davranışçı psikoterapilerin %75 ila 90 arası iyileşme sağladığını göstermiştir. Psikoterapi dışında anksiyolitik ve antidepresanlarda panik bozukluk tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olsada bir çok vakada tedavi sonrası ilaçları bırakmayla birlikte belirtilerin yeniden kendini gösterdiği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla kısa vadede her iki tedavi yöntemi etkin, ancak psikoterapi uzun vadede daha faydalı olmaktadır.

Panik Atak İçin İlaçsız Tedavi (Psikoterapi) Nasıl İşler?

Psikoterapi süreci, panik ataklara sebebiyet veren ve bedensel belirtileri tetikleyen yoğun kaygı duygusunun ortaya çıkmasını önlemeyi ve ataklara sebebiyet veren belirtilerin kontrolünü hedeflemektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için bireyin kaygıyı tetikleyen düşünceleri, bedensel belirtileri algılayış ve yorumlayış şekli üzerine çalışılmaktadır. Psikoterapi süreci ayrıca panik ataklara eşlik eden kaçınmalar ve beklenti endişelerini aşma üzerine çalışmakta ve oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

Beğenebileceğiniz diğer yazılarımız:

Yeni başlayanlar için anksiyete
Panik ataklar nasıl gelişir
Panik atak ve panik bozukluk arasındaki farklar
Panik atak tedavisi
Yeni başlayanlar için fobi
Yeni başlayanlar için sosyal fobi
Obsesif kompülsif bozukluk