Mobbing Nedir?

Mobbing, işyerinde bir kişiyi dolaylı ya da dolaysız olarak taciz etmek,bastırmak ve bu kişiye psikolojik olarak baskı uygulamak anlamına gelmektedir. Kişinin iş arkadaşları veya yönetimde yer alan kişiler tarafından uygulanabilmektedir. Görmezden gelme, lakap takma, sorumluluklarının dışında görevler verme, işten ayrılmasını sağlamaya çalışma, işini sabote etmek gibi  davranışlar mobbing eylemine örnek olarak gösterilebilir.

Mobbing Etkileri Nelerdir?

Mobbing uzun bir süre devam ettiğinde mağdur olan kişinin iş hayatındaki verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca iş hayatının yanı sıra kişinin yaşadığı stres ve kaygının artmasıyla birlikte kişi anksiyete bozukluğu, depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşayabilmekte dolayısıyla günlük hayatı da büyük ölçüde bu durumdan olumsuz olarak etkilenebilmektedir.

Nasıl Başa Çıkılır?

Yapılan bir çalışma, mobbinge davranışına maruz kalan kişilerin hissettiği üç farklı duygu olduğunu söylüyor:  Öfke, korku ve üzüntü. Bu üç duygu belirli bir seviyede  ortak olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duyguları yaşantımızda belirli bir seviyede hissetmek normal ve hatta güdüleyici iken bu duyguların kontrol altına alınamayacak boyutlara ulaşması hayatımızı zorlaştırmaktadır. Bu duyguları kontrol altında tutabilmenin yollarından biri duyguları kontrol altına almaya çalışmaktan önce düşüncelerimizi kontrol altında tutmak ve değiştirmektir.  Çünkü düşüncelerimiz duygusal tepkilerimizi büyük ölçüde etkilemektedir.

Bu duygular ortak olmakla birlikte her bireyin sorunlarla baş etme stratejisi, ihtiyaçları ve yaşantısı değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yüzden kişiye uygun stratejilerin belirlenebilmesi  ve oluşan psikolojik hasarın tedavisi için kişi bir uzmandan destek almalıdır.

 

Bu konuyla ilgili yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bireysel terapi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.