Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedir?

mobbing nedir

Mobbing, bir çalışanın diğer çalışanlar veya işveren tarafından sistematik olarak psikolojik tacize maruz kalmasıdır. Bu tür tacizlerin sıklıkla işyerinde meydana geldiği için mobbing, işyeri mobbingi olarak da adlandırılır. Mobbing, genellikle işyerindeki güç dengeleri nedeniyle, bir kişinin diğerlerine karşı üstünlük kurma veya onları zayıflatma çabalarıyla gerçekleşir. Mobbing, bir kişinin iş yerindeki haklarının ihlali olarak kabul edilir ve çalışanlar üzerinde ciddi psikolojik etkilere neden olabilir.

Mobbingin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında işyerindeki rekabet, kişisel farklılıklar, yöneticiler arasındaki anlaşmazlıklar, zayıf yönetim stratejileri, ayrımcılık ve kişisel önyargılar sayılabilir. Mobbing, bir çalışanın özsaygısını, motivasyonunu ve üretkenliğini azaltabilir. Ayrıca, çalışanlar arasındaki işbirliği ve takım çalışması gibi önemli işyeri dinamiklerini de olumsuz etkileyebilir.

Mobbing Belirtileri Nedir?

 Mobbing’in belirtileri aşağıdaki gibidir:

1. Stres ve Kaygı: Mobbing’e maruz kalan kişiler, iş yerinde veya eve döndüklerinde sürekli olarak stresli ve kaygılı hissedebilirler.

2. Güvensizlik: Mobbing, kişinin kendine güvenini sarsabilir. Kişi, iş yerinde başarısız olacağı veya yetersiz kalacağı korkusuyla sürekli olarak endişe duyabilir.

3. Sosyal İzolasyon: Mobbing’e maruz kalan kişiler, iş yerinde veya diğer sosyal ortamlarda diğer insanlardan kendilerini izole edebilirler. Bu izolasyon, kişinin kendisini yalnız hissetmesine ve kendine olan güveninin azalmasına neden olabilir.

4. Bedensel Belirtiler: Mobbing, kişinin fiziksel sağlığını da etkileyebilir. Baş ağrısı, mide bulantısı, uyku bozuklukları, yorgunluk ve diğer somatik belirtiler, mobbing mağdurlarında sık görülen belirtilerdir.

5. İş Performansında Azalma: Mobbing, kişinin iş performansını da olumsuz etkileyebilir. Kişi, işine odaklanmakta zorlanabilir, hatalar yapabilir veya iş yerindeki diğer insanlarla uyum sağlamakta zorluk çekebilir.

Mobbing’e maruz kalan kişilerde belirtiler, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bu belirtiler genellikle zamanla şiddetlenebilir. Bu nedenle, mobbing belirtilerinin farkına varmak ve bunları doğru bir şekilde tanımlamak, mobbing’e maruz kalan kişilere yardımcı olmak için önemlidir.

Mobbing Etkileri Nelerdir?

Mobbing uzun bir süre devam ettiğinde mağdur olan kişinin iş hayatındaki verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca iş hayatının yanı sıra kişinin yaşadığı stres ve kaygının artmasıyla birlikte kişi anksiyete bozukluğu, depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşayabilmekte dolayısıyla günlük hayatı da büyük ölçüde bu durumdan olumsuz olarak etkilenebilmektedir.

Mobbingin sonuçlarına bakıldığında, çalışanların işyerindeki huzur ve mutluluğunu etkileyebildiği gibi, işyerindeki üretkenliği de azaltmaktadır. Bu nedenle, işverenlerin mobbingi ciddiye almaları ve çalışanların haklarını korumak için gerekli adımları atmaları gerekmektedir. İşyerindeki çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için mobbingin önlenmesi ve ele alınması önemlidir.

Mobbing, genellikle işyerindeki stres, kaygı ve depresyon gibi durumlarla komorbidite gösterebilir. Ayrıca, uykusuzluk, somatik semptomlar, intihar düşünceleri, alkol veya madde kullanımı gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkilendirilmiştir. Mobbing mağdurlarının ayrıca travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) veya karmaşık travma sonrası stres bozukluğu (KTSSB) gibi travma sonrası psikolojik rahatsızlıklar yaşama riski de yüksektir.

Mobbing Karşısında Yöneticilerin İşverenlerin Yapabilecekleri

Mobbing, işyerindeki çalışma koşullarının önemli bir bileşeni olduğundan, işverenlerin mobbinge karşı sıfır tolerans politikaları benimsemeleri gerekmektedir. Mobbingin önlenmesi ve ele alınması için, işverenlerin ayrımcılık politikalarını gözden geçirmeleri, çalışanlar arasında açık iletişim kanalları oluşturmaları ve çatışmaların erken aşamalarında müdahale etmeleri önemlidir. Ayrıca, çalışanlara mobbing hakkında eğitim vermek, mobbing davranışlarını tanımlamalarına ve rapor etmelerine yardımcı olabilir.

Nasıl Başa Çıkılır?

Mobbing ile başa çıkmanın birkaç yolu şunlardır:

1. Kendinizi koruyun: Mobbing ile karşı karşıya kaldığınızda kendinizi korumak önemlidir. Kendinizi savunabileceğiniz bir dil ve ton kullanarak, mobbing davranışlarını gösteren kişilerin yaklaşımlarını engelleyin. Ayrıca, bu durumu not etmek ve belgelemek de önemlidir.

2. İletişim Kurun: İşyerindeki diğer çalışanlar ve yöneticilerle konuşarak, mobbing davranışları hakkında bilgi verin. Bu konuda farkındalık yaratmak için işyerinde birlikte hareket edin.

3. İş Hukuku Haklarınızı Araştırın: İş hukukunda mobbingi önleyen birçok madde bulunmaktadır. İş hukuku haklarınızı araştırın ve gerekirse bir avukattan yardım alın.

4. Psikolojik Destek Alın: Mobbing maruz kalan kişilerin psikolojik desteğe ihtiyacı olabilir. Psikolojik destek alarak, yaşadığınız stresle başa çıkabilir ve çalışma hayatınıza devam edebilirsiniz.

5. İş Değiştirin: Mobbing, çalışanların üretkenliğini ve özsaygısını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, mobbing davranışlarının devam ettiği bir işyerinde çalışmak uygun değildir. İş değiştirmek, mobbing davranışlarından kurtulmak için bir seçenek olabilir.

Sonuç olarak, mobbing, çalışanlar üzerinde ciddi etkilere sahip olan bir durumdur. Mobbing ile karşı karşıya kaldığınızda, kendinizi koruyarak, iş hukuku haklarınızı araştırarak, psikolojik destek alarak, iletişim kurarak ve iş değiştirerek bu durumla başa çıkabilirsiniz. İşyerindeki huzur ve mutluluğunuzu korumak için mobbinge karşı sıfır tolerans politikaları benimseyen işverenlerin de çalışma hayatında daha fazla yer almaları gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bireysel terapi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu içeriği paylaşın