BEN KİMİM

Üniversite öncesi eğitimimi İzmir’ de tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2010 yılında mezun oldum. 2010 dan itibaren, ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluşta çocuk/ergen, yetişkin terapileri yürüttüm. Terapi hizmetlerine devam ederken aynı zamanda eğitim, süpervizyon ve vaka incelemelerine katılmaya devam ettim. İstanbul’da Psikiyatri muayenehanesinde (BDT yönelimli), Doç. Dr. Osman ABALI’ dan süpevizyon alma, vaka inceleme ve terapi çalışmalarımı yürütme fırsatı buldum.

 5 yıl süren Aile ve Çift Terapisi eğitimimi tamamladım (Cinsel Terapi Modülü de içermektedir) (Söz konusu eğitim EFTA-TIC, European Family Therapy Association Training Instıtutes Chamber (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanmış olup, yaklaşık olarak kırk ülkede geçerlidir.)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisansımı ‘Evili Bireylerde Eşlerin Duygu Dışavurum Tarzları ile Bağlanma Stillerinin Başa Çıkma Tutumlarını Yordaması’ adlı Tez çalışmam ile tamamladım.

EMDR Eğitimi (Davranış Bilimleri Enstitüsü), Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi eğitimi ve Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz’ den Roschach ve TAT eğitimi aldım.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Servisinde TUBİTAK Projesi kapsamında gönüllü Psikoloji Danışman olarak görev yaptım (Nörogelişimsel Bozuklukları Erken Tespit ve Yönlendirme Projesi (NGBTYP)).

Nisan 2023’ ten itibaren terapi çalışmalarıma İzmir’ de devam etmekteyim.