Liselerde Esrar Kullanımını Önleme

Liselerde Esrar Kullanımına Dikkat!

Okulların başlamasıyla birlikte sınav sistemi, okula uyum, ders çalışma gibi ailelerin ve öğrencilerin en çok sorun yaşadıkları konular yeniden konuşulmaya başlasa da, bu sorunlardan belki de en önemlisi yıllardır yeteri kadar dikkat çekmiyor. Uyuşturucu maddeler gençler için büyük tehlike oluşturmasına rağmen aileler ve gençler buna bağlı risklerin ne yazık ki yeterince farkında görünmüyorlar. Madde kullanımı günden güne yaygınlaşmakta ve ilk kullanım lise yıllarında başlayabilmektedir. Bu yüzden hem ailelerin hem de gençlerin bu konuda bilinçli olmaları çok önemlidir.

Ergenleri Esrar Kullanmaya İten Faktörler Nelerdir?

Gençleri esrar kullanmaya götüren sebepler çok çeşitli olsa da ilk kullanım genellikle meraktan gerçekleşiyor. Bu yaşlarda, farklı ve heyecan verici deneyimlere, risk almaya gençlerin daha eğilimli ve hevesli olmaları bu merakın pratiğe dönüşmesine sebep oluyor. Ayrıca arkadaş çevresinde esrarın bağımlılık yapmadığına ilişkin gerçek olmayan bu düşünce de gençleri ilk kullanıma iten önemli sebeplerden bir tanesi.
Esrar kullanımı sonraki dönemde bir grupa ait hissetmek, büyüdüğünü göstermek, stresle başaçıkmak, rahatlamak, eğlenmek gibi sebeplere bağlı devam ettirilse de zaman içinde kişinin hayatında belirgin bozulamlara sebep olur.

Esrar Kullanımının Tehlikeleri Nelerdir?

Esrar kullanımına ilişkin tehlikeleri iki temel başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi, kısa dönem tehlikeler yani esrarın etkisine bağlı yaşanacak komplikasyonlar ve buna bağlı yapılacak riskli davranışlardır. Esrar adıyla çok farklı maddeler satılabildiğinden bu etkiler ölümle bile sonuçlanabilir. Uzun dönemde ise, bağımlılıkla birlikte hafıza ve dikkat sorunlarından psikoza kadar uzanabilen farklı psikolojik sorunlara sebebiyet vermektedir. Ayrıca uzun dönem kullanımlarda kişilerin sosyal ilişkilerinde, aile ilişkilerinde ve iş-okul performanslarında belirgin bozulmalar görülebilmektedir.

Aileler Ne Gibi Önlemler Almalı?

Herşeyden önce ailelerin bu konuda dikkatli olmaları önemlidir. Benim çocuğum böyle şeyler yapmaz demek bir şeylerin farketmeden ilerlemesine sebep olabilir. Aileler okul ve arkadaş çevresi gibi çevresel risk faktörlerine karşı dikkatli olmalıdır. Çevresel faktörler dışında çocuklarının yaşadığı zorluklara, bunlarla nasıl başa çıktğına, sosyal ilişkilerindeki tutum ve davranışlarına, rahatlamak ve iyi hissetmek için neler yaptıklarına karşı aynı şekilde dikkatli olmalıdır.
Esrar kullanımı sonrası sıklıkla gözlerde kızarıklık, iştah artışı (özellikle tatlı yeme ihtiyacı), ağız kuruluğu görülür, kimi zamanlarda davranışlarda belirgin bozulmalar görülebilir. Aileler hem önleme hem de müdahale aşamasında uzman desteği almaktan çekinmemelidir.

Kayhan GÜRBÜZ
Uzm. Klinik Psikolog