tuğçe nur doğan

Tuğçe Nur Doğan

Uzm. Klinik Psikolog

Ben Kimim?

Lise eğitimimi İzmir Amerikan Koleji’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünde lisans eğitimime başladım ve sosyoloji bölümüyle çift anadal yaparak şeref öğrencisi olarak mezun oldum. Kariyerime ruh sağlığı ve terapi alanında devam etmek amacıyla klinik psikoloji yüksek lisans eğitimime İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başladım. Yüksek lisans eğitimim süresince dezavantajlı gruplarla bireysel süreçler ve grup çalışmalarını gönüllü olarak yürüttüm. Bu deneyim sayesinde göçün ve beraberinde gelen travmaların etkilerini çalışmanın yanında kültürel farklılıkları da ele alma fırsatı buldum. Aynı zamanda okul bünyesindeki danışmanlık merkezinde stajyer psikolog olarak yetişkin, çift ve ailelerle süpervizyon eşliğinde çalıştım.

Yüksek lisans tez araştırmamı farklı kültürlerde doğup büyümüş bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan çok kültürlü ilişkiler üzerine yaptım. Kültürel farklılıklar ilişkide nasıl ele alınır, partnerlerin birbirine uyumu nasıl sağlanır, çift ilişkisinde çatışmalar nerede doğar ve nasıl çözülür gibi soruları ele alan araştırmam sayesinde çift ilişkisine dair derinlikli ve bütüncül bir inceleme deneyimi edinmiş oldum. 


Yüksek lisans eğitimine ek olarak farklı terapi yaklaşımlarını öğrenme ve uygulama fırsatım oldu. Bu süreçte Duygu Odaklı Terapi eğitimini alarak insan doğası ve ilişkilerini bağlanma ve duygulanım temelli ele almak ve çalışmanın nasıl olacağına dair teorik ve pratik bilgi edindim. Bunun yanı sıra Projektif Testler Derneğinden Rorschach ve TAT testlerinin eğitimlerini aldım. Hem gruplarla hem bireylerle özellikle travma ve kaygıyı çalışırken çok faydalı olacağını düşünerek Sanat Terapisi’ne dair eğitimler olmaya başladım. Sanat Psikoterapileri Derneği ve İstanbul Sanatla Yaşam’dan almış olduğum bu eğitim sayesinde özellikle gruplarla sanat atölyeleri ve travma odaklı çalışmalar yapmak mümkün oluyor.

Terapi sürecinde olumlu değişim için temel bileşenlerin güvenli terapi ilişkisi, empati,  kabul, içtenlik ve etik ilkelere bağlı kalma olduğuna inanıyorum. Bireysel yetişkin danışanlarımla psikodinamik ve sistemik modellere bağlı kalarak çalışıyorum. Çift ve ailelerle ise sistemik ve duygu odaklı modeller temelinde çalışıyorum.  Yetişkinlerde ve ergenlerde kaygı ve duygudurum bozuklukları, travma, yeme bozuklukları ve ilişkisel sorunları gibi konular üzerine, çift ve ailelerle ise hem çift hem aile ilişkisini etkileyen sorunlar üzerine çalışmaktayım.