Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik

cinsel yonelimCinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Nedir?

Cinsel yönelim ve cinsel kimlik doğru ve güvenilir bilgi edinme noktasında büyük hassasiyet gerektiren kavramlardır. Cinsel yönelim kişinin çoğunlukla cinsel veya romantik çekim duyduğu cinsiyeti ifade eder. Kişinin cinsel yönelimini hemcinsleri oluşturmaktaysa bu cinsel yönelim homoseksüellik olarak adlandırılmaktadır. Eğer kişi hem kendi cinsine hem de karşı cinse ilgi duyabilmekteyse bu cinsel yönelim biseksüellik olarak isimlendirilir. Kişinin cinsel yönelimi karşı cinse ise bu cinsel yönelim heteroseksüellik olarak adlandırılır. Son olarak bazı bireylerin romantik ilgi duysa bile kimseye cinsel bir arzu duymadığı cinsel yönelime ise aseksüellik denmektedir.

Cinsiyet kimliği ise; kişinin kendi cinsiyetini nasıl tanımladığı ve nasıl tanımlanması istediğini belirtir. Bedensel tanımlamanın ötesinde cinsiyet kimliği psikolojik ve sosyal katmanları da içinde bulundurmaktadır.

lgbti açılımı nedir?

LGBTI terimi, farklı cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri olan insanlar için kullanılan bir kısaltmadır. LGBTI, “lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks” kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

Lezbiyen, bir kadının romantik ve cinsel olarak diğer kadınlara olan çekimini ifade eder. Gay, bir erkeğin romantik ve cinsel olarak diğer erkeklere olan çekimini ifade eder. Biseksüel, hem erkek hem de kadınlarla romantik ve cinsel olarak çekim hisseden kişileri tanımlar. Trans, kişinin doğumda verilen cinsiyetle doğru bir şekilde eşleşmeyen cinsiyet kimliğini ifade eder. İnterseks, doğuştan cinsiyet özellikleri açısından tipik erkek veya kadın olmayan bireyleri ifade eder.

LGBTI terimi, farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri olan bireyleri kapsar ve bu bireylerin eşit haklara sahip olmalarını savunur. LGBTI bireyler, toplumda bazı ayrımcılık ve dışlanma sorunlarıyla karşılaşabilirler. LGBTI hakları, birçok ülkede tartışılan bir konudur ve LGBTI bireylerin hakları için mücadele eden birçok sivil toplum kuruluşu ve aktivist vardır.

Cinsel Yönelim bir tercih midir?

Cinsel yönelim bir tercih değildir. Cinsel yönelim, bir kişinin duygusal ve cinsel olarak çekildiği cinsiyetlere yönelik doğal bir eğilimdir. Cinsel yönelim, bilinçli bir seçimle değiştirilemez veya kontrol edilemez.

Cinsel yönelim, birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşur. Bu faktörler arasında biyolojik, genetik, hormonal, çevresel ve psikolojik etkenler yer alabilir. Bilimsel araştırmalar, cinsel yönelimin bir tercih olmadığını ve kişinin kontrolünde olmadığını göstermektedir.

Cinsel yönelimlerin heteroseksüellik, homoseksüellik, biseksüellik, panseksüellik, aseksüellik ve diğer farklı kategorilerde olabileceği kabul edilir. Herhangi bir cinsel yönelim, bir kişinin kişisel özellikleri ve tercihleriyle ilgilidir ve herhangi bir kişiye zarar veren bir durum değildir.

Cinsel Yönelim Farklılığı bir hastalık mıdır?

Cinsel yönelim farklılığı bir hastalık değildir. Cinsel yönelim farklılıkları, bir kişinin sağlığına zarar veren bir durum değildir ve tıbbi bir tedavi gerektirmez.

Ancak, cinsel yönelim farklılıkları nedeniyle ayrımcılık, taciz ve şiddet gibi olumsuz deneyimler yaşayan kişilerin ruh sağlığı bozulabilir. Bu nedenle, cinsel yönelim farklılıklarının kabul edilmesi, toplumsal ön yargıların azaltılması ve LGBT+ bireylere yönelik destek ve koruma önlemlerinin alınması önemlidir.

Cinsel Yönelim Farklılığı Aile ile Paylaşılmalı mıdır?

Cinsel yönelim, bir kişinin özel hayatı ile ilgili bir konudur ve bu konunun aileyle paylaşılması tamamen kişinin kendi tercihine bağlıdır. Aile, bir kişinin yakın çevresi ve güven duyduğu kişiler olabilir, bu nedenle cinsel yönelim konusunu aileyle paylaşmak, kişinin ruh sağlığı açısından faydalı olabilir.

Ancak, cinsel yönelim konusunu aileyle paylaşmanın sonuçları öngörülemez olabilir. Aile bireylerinin olumsuz tepkileri, reddedilme, ayrımcılık veya şiddet gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, bir kişinin cinsel yönelim konusunu aileyle paylaşmadan önce, aile bireylerinin bakış açılarını, inançlarını ve değerlerini dikkate alması önemlidir.

Kişi, kendisini kabul eden, destekleyen ve anlayışlı bir aile ortamında bulunuyorsa cinsel yönelim konusunu aileyle paylaşabilir. Ancak, aile bireylerinin olumsuz tepkileri veya ayrımcı davranışları bekleniyorsa, bu konuyu paylaşmamak da bir seçenek olabilir. Sonuç olarak, cinsel yönelim konusu, kişinin kendi tercihine ve ailesiyle paylaşmak isteyip istemediğine bağlıdır.

Gelişmiş Ülkelerde LGBTİ hakları

Gelişmiş ülkelerde LGBTI hakları genellikle daha iyi korunmaktadır. Bu ülkelerdeki LGBTI bireyler genellikle daha fazla eşitlik, adalet ve insan haklarına sahip olurlar.

Bazı gelişmiş ülkelerde, LGBTI bireyler için aşağıdaki haklar sağlanmaktadır:

1. Evlilik ve eşit evlilik hakları: Bazı ülkelerde, hemcins çiftlerin evlenmesine izin verilir ve heteroseksüel çiftlerin sahip olduğu haklara sahip olurlar.

2. Eşitlik yasaları: LGBTI bireyler, diğer bireylerle aynı haklara sahip olurlar ve ayrımcılığa karşı korunurlar.

3. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği koruması: Bazı ülkelerde, LGBTI bireyler cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramazlar.

4. Adil çalışma koşulları: Gelişmiş ülkelerde, LGBTI bireylerin iş yerinde ayrımcılığa uğramamaları için yasalar vardır.

5. Sağlık hizmetleri: LGBTI bireylerin, cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğramadan sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için yasalar vardır.

Gelişmiş ülkelerde, LGBTI hakları için mücadele eden birçok sivil toplum kuruluşu ve aktivist bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, LGBTI bireylerin haklarının korunması için çeşitli faaliyetler yürütmekte ve LGBTI hakları konusunda farkındalık oluşturmaktadır.

Türkiye’de LGBTİ Hakları

Türkiye’de LGBTI hakları konusunda gelişmeler olsa da, hala önemli zorluklar bulunmaktadır. Türkiye’de LGBTI bireylerin hakları şunları içerir:

1. 2014 yılında kabul edilen İstanbul Sözleşmesi, LGBTI bireylerin haklarını güvence altına almaktadır. Ancak, sözleşmeye yönelik tartışmalar nedeniyle Türkiye’de uygulanması konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

2. 2014 yılında kabul edilen Yasa değişikliği ile eşcinsel çiftlere de facto birliktelik tanınmıştır.

3. 2014 yılında LGBTİ+ bireylerin ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenmesi ve bu kişilere yönelik nefret suçlarına ilişkin çalışmalar yürütülmesi için bir danışma kurulu oluşturulmuştur.

4. 2015 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’ne izin verildi ancak sonraki yıllarda yasaklandı.

5. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığı yasaklayan hükümler bulunmaktadır.

Ancak, Türkiye’de LGBTI hakları konusunda hala önemli zorluklar bulunmaktadır. 

LGBTİ’Li bireylerin ailelerinin bilmesi gerekenler

LGBTI bireyleriyle ilgili ailelerin bilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

  • LGBTI bireylerin cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri doğal ve normaldir. Bu, bir hastalık veya seçim değildir.
  • LGBTI bireylerin aileleri tarafından kabul edilmeleri ve desteklenmeleri, onların hayatlarında büyük bir fark yaratabilir.
  • LGBTI bireyler, ayrımcılık ve aşağılama gibi olumsuz davranışlara maruz kalabilirler. Ailelerin, çocuklarının bu tür davranışlarla nasıl baş edebileceklerini öğrenmeleri ve onlara destek vermeleri önemlidir.
  • Aileler, LGBTI bireylerin fiziksel ve duygusal sağlığı için destek sağlayabilirler. Bu destek, onların kendilerini kabul etmelerine ve özgüvenlerinin artmasına yardımcı olabilir.
  • Ailelerin, LGBTI bireylerin aile hayatı, eğitim, iş hayatı ve sosyal hayat gibi alanlarda karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.
  • LGBTI bireylerin ailelerinin, aile içi iletişimi açık ve anlayışlı bir şekilde sürdürmeleri, onların güvenini ve mutluluğunu artırabilir.
  • Ebeveynlerin, LGBTI bireylerin ailelerine veya arkadaşlarına açık olup olmadıklarını sormadan önce onların bu konuda ne hissettiklerini anlamaları gerekmektedir.
  • Ailelerin, LGBTI bireylerin hayatında önemli bir role sahip olan arkadaşları ve partnerlerine karşı da saygılı olmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, LGBTI bireyleri desteklemek, ailelerinin görevleri arasındadır ve bu desteğin sağlanması, çocuklarının mutluluğu ve sağlığı için oldukça önemlidir.

Diğer yazılar için psikoloji bloğunu ziyaret edebilirsiniz.

 

Bu içeriği paylaşın