Bireysel Terapi, İzmir’de Psikolog

İzmir’de psikolog arayan birçok kişi Nora Psikoloji’yi tercih ediyor!

Nora psikoloji  kuruluşundan bugüne, hem mesleki uygulamaları hemde danışanlarına ilgili yaklaşımı ile İzmir’de psikolog arayanların en çok tercih ettiği  merkezlerden biri olmayı başardı.  İnsan odaklı profesyonel yaklaşımı ve uygulama çeşitliliği  ile  danışanlarına  hem günlük yaşamlarına ilişkin sorunları çözmelerinde hemde ruh sağlığı ile ilişkiki hastalıkların tedavisinde destek olmaktadır.

Nora Psikoloji’de Terapi ve Danışmanlık

Danışmanlık, bir veya birkaç görüşmeden oluşan ve kararsızlık, tercih yapma, ruh sağlığının değerlendirilmesi vb. konuları kapsayabilen kısa bir süreçtir. Psikoterapi süreci ise bireyin yaşadığı psikolojik yakınmaların tedavisi ve ruh sağlığının iyileştirilmesine yönelik süreçle ilgilidir ve bireyin davranışları ile kişilik özelliklerinde değişim hedeflediğinden zaman isteyen bir süreçtir. Soruna ve bireysel özelliklere göre kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Nora Psikoloji’de danışmanlık ve psikoterapi görüşmeleri, Avrupa’daki benzer kuruluşlarda olduğu gibi uygun ritim ve verim gözetilerek 50 dakika olarak planlanmıştır.

Nora Psikoloji’de Uygulanan Terapi ve Testler

Terapi ve danışmanlık çalışmalarında bilişsel davranışçı psikoterapi, EMDR, ACT terapi (Acceptance and Commitment Therapy), şema terapi, akılcı duygusal davranış terapisi ve motivasyonel görüşme uygulamaları kullanılmaktadır. Psikologlar tarafından yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerin etkinliği birçok bilimsel araştırma ile kanıtlanmıştır.

Ayrıca psikolojik yakınmaların, zeka ve kişilik tiplerinin değerlendirilmesi amacıyla, gerekli görülen durumlarda uzman psikoloğumuz tarafından test ve ölçekler uygulanmaktadır. Bununla birlikte meslek etiği, gizlilik ve koşulsuz kabul, kurumsal işleyişimizin temel parçasıdır.

Nora Psikoloji bünyesinde aşağıda belirtilen konularda uzman psikoloğumuzdan yardım almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz:

 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Panik bozukluk (Panik atak)
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
 • Fobiler (Topluluk önünde konuşma, uçuş fobisi vb.)
 • Madde kullanım bozuklukları (Sigara, alkol veya uyuşturucu)
 • Sosyal readaptasyon (ilaç tedavisine ek olarak şizofreni ve bipolar boz. tanıları)
 • Öfke kontrolü
 • Stresle başa çıkma
 • İletişim becerileri sosyal ilişkiler
 • Kıskançlık
 • İlişki ve bağlanma sorunları
 • Kumar, borsa, şans oyunu, teknoloji bağımlılıkları.

İzmir psikolog için anasayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İzmir Evlilik ve Çift Terapisi

Evlilik ve çift terapisi, gerek flört gerek evlilik sürecinde çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları güçlüklere uygun çözümler getirmeyi amaçlar. Aile alanındaki araştırmalar, aile terapisi ve danışmanlığının ilişki boyunca veya boşanma sürecinde fayda sağladığını kanıtlamıştır.

Çift terapisi neden gereklidir?

Her çift ilişkide çeşitli sorunlar yaşar. Bu sorunlarla başa çıkma şekli ve bunlara verilen tepkiler, sorunların çözümünü zorlaştırabileceği gibi çiftlerin birbirleriyle ilgili yeni olumsuz düşüncelere kapılmasına da sebep olabilir. Böylelikle uzun vadede hem ilişki hem de çiftler yıpranır ve ilişkinin sonlandırılmasına kadar gidilebilir. Çift terapisi, ilişkinin daha sağlıklı bir biçimde uzun süreli devam edebilmesi için çiftlerin ilişkilerindeki sorunları çözmelerine yardımcı olur.

Nora Psikolojide Evlilik ve Çift Terapisi

Nora Psikoloji bünyesinde aile terapisi çalışmaları, ilişkiyle ilgili sorunlar üzerinde çalıştığı gibi bireysel olarak çiftlerin her birinin ruh sağlığına ayrıca odaklanmakta ve terapi sürecini iki yönlü sürdürmektedir.

Evlilik ve ilişki terapileri temel olarak sorun çözümü, ilişki kalitesinin iyileştirilmesi, ilişki eğitimi, önleme ve koruma üzerine planlanmıştır. Mevcut sorunların çözümü kadar, sorun yaşamayı önleme, tedaviden sonra ilişki kalitesini korumaya yönelik müdahaleler, çalışmalarımızda temel hedeflerimizdir. Çalışmalarımızda bilişsel davranışçı terapi, sistemik ve çözüm odaklı psikoterapi yaklaşımlarını tercih etmekteyiz.

Evlilik ve çift terapisi kapsamında aşağıdaki konular için bizden destek alabilirsiniz

 • Anlaşamama-geçimsizlik
 • Aldatma
 • Boşanma süreci
 • İletişimsizlik
 • Cinsel sorunlar
 • Kıskançlık
 • Öfke kontrolü

İzmir psikolog için sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.

Çocuk ve Ergenler için Psikolog Psikoterapi

Çocukluk ve ergenlik dönemi, psikologların özellikle altını çizdiği hassas dönemlerdir. Bu dönem çeşitli psikolojik yakınmalara zemin hazırlayabildiğinden psikolog desteği almak, hem sorunların çözümü hem de çocuk-ergen sağlıklı gelişimi için önemlidir. Çocuk ve ergenlere yönelik terapiler birçok psikolojik yakınmaya karşı önemli katkı sağlamaktadır.

Çocukluk ve Ergenlik Dönemleri Neden Önemlidir?

Çocukluk ve ergenlik dönemi bireyin kişiliğinin şekillendiği bir dönemdir. Bu dönemde öğrenilen davranışlar, edinilen beceriler, hayatlarının geri kalanında karşılaşacakları durumlara yaklaşımlarını belirlemede yön verici olabilecektir. Bu dönemde yaşanan davranış sorunları, psikiyatrik sorunlar, kişilik gelişimlerine ve sosyal ilişkilerine etki edebileceği gibi akademik gelişimleri üzerinde de rol oynar.

Aynı şekilde bu dönemde kazanılan yanlış edinimler, ilerleyen yaşlarda ikili ilişkiler ve çeşitli psikiyatrik bozukluklar (anksiyete, madde kullanım bozuklukları vb.) için zemin hazırlayabilmektedir.

Çocuk-Ergen Terapisinde Önemli Noktalar

Çocuk-ergen terapileri yetişkin çalışmalarına göre bazı farklılıklar gösterebilir. Özellikle ergenlerde, yaş döneminin özelliklerini göz önünde bulundurmak, bununla birlikte ergenin kişisel özelliklerine göre yaklaşım oluşturmak önemlidir. Ayrıca terapi sürecinde psikoloğun yöntemleri dışında yaş ve jenerasyon farkı kurulan ilişkide rol oynayabilir.

Nora Psikoloji’de Çocuk-Ergen Terapileri

Nora bünyesinde çocuk-ergen biriminde yaptığımız çalışmalarda, çocukların uygun kişilik özellikleri geliştirmelerine, anne-baba, kardeş ve çevre ile yaşanan sosyal çatışma ve sorunların çözümüne, okul ve eğitim performansına, psikolojik yakınmaların tedavisine destek olmayı hedeflemekteyiz.

Çalışmalarımızda bilişsel davranışçı psikoterapi, ACT terapi (Acceptance and Commitment Therapy), akılcı duygusal davranış terapisi ve motivasyonel görüşme uygulamaları kullanılmaktadır.

Merkezimizde çocuk-ergen çalışmaları anne-babanın aktif katılımını kapsamaktadır. Bireysel görüşmelere ek olarak, gerekli görülen durumlarda terapi dışında zeka ve gelişim testleri de merkezimizde uygulanabilmektedir.

Çocuk-Ergen Terapileri Neleri Kapsar?

 • Yaygın psikiyatrik bozukluklar (depresyon, anksiyete, panik atak, takıntı, sosyal fobi vb)
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Gelişimsel bozukluklarda sosyal readaptasyon ve psikoeğitim
 • Davranış bozuklukları ve riskli davranışlara müdahale
 • Bağımlılık tedavi önleme ve koruma
 • Sosyal ilişki kurma becerileri
 • Kardeş kıskançlığı
 • Yeme ve uyku sorunları
 • Okul ve akademik performans sorunları
 • Tercih ve kariyer danışmanlığı

İzmir psikolog desteği için sitemizin diğer sayfalarını da inceleyebilirsiniz.