buket-güven

Ben Kimim

ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansımı tamamladım. Ege Üni. Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve İstanbul Üni – İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) Psikiyatri Anabilim Dalı çalışmalarım ile birlikte klinik değerlendirme, danışan takip ve yüksek lisans dönemi süpervizyon grupları ile pratik terapi eğitimlerimi (Şema Terapi – Bilişsel Davranışçı Terapi ve Çift Terapisi) tamamladım. Mesleki yeterlilik ve bilgi birikimi açısından kendimi geliştirmek üzere çeşitli enstitü ve kurumlarda; Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi, Çözüm Odaklı Terapi, İş ve Kariyer Yönetimi, İş Hayatında Psikolojik Teknikler, Duygusal Yeterlilik, Stres ve Zaman Yönetimi gibi bir çok eğitim aldım. Genel olarak; kaygı bozuklukları, panik bozukluk, OKB, dissosiyatif bozukluklar, agresyon, intihar, kişilik bozuklukları, travma ve yas alanında çalışmaktayım.