Boşanmanın Çocuklarda Etkisi

boşanmanın çocuklar üstünde etkisiBoşanma ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Boşanma süreci pek çok aileyi duygusal ve psikolojik açıdan etkileyebiliyor. Bu süreç yetişkinler için bile yeterince zorluyken, duygularını yeni keşfetmeye ve kontrol etmeye başlayan çocuklar için daha karmaşık hale gelebiliyor. Elbette, her çocuk bu süreçte aynı tepkileri göstermeyebilir. Çocuğun mizacına, içinde bulunduğu gelişim dönemine ve problemlerle baş etme becerilerine bağlı olarak çocuk, farklı tepkiler ve davranışlar sergileyebilir.

 

Okul öncesi dönemdeki çocuk, bu süreci anlamakta zorlanabilir ve huzursuzluk, gerginlik, öfke gibi duyguları daha sık yaşayabilir veya bazı kaygı belirtileri gösterebilir (çarpıntı, nefes almada zorluk, terleme, titreme, uyku ve iştahta bozulma gibi). Bazı durumlarda, evden ayrılan ebeveynle bağın tamamen kopacağı düşüncesi ön plana çıkabilir veya bu ayrılığın kendisinden kaynaklanmış olabileceği gibi bir düşünce hakim olabilir (Örn; “yaramaz olmasaydım babam evden gitmezdi” vb.). İlkokul ve ergenlik dönemindeki çocuklar boşanma sürecinde depresyon, ebeveynlere karşı öfke, ilişkilerde güvensizlik, akademik performansta azalma, uyku ve iştahta bozulma gibi tepkiler gösterebilir.

 

Çocuğa Boşanmayı Nasıl Açıklamalı?

 Küçük yaş grubuna boşanmayı açıklarken olabildiğince somut yaklaşın. Boşanmanın ne demek olduğunu ve boşanmadan sonra çocuğun hayatında ne gibi değişiklikler olabileceğini aktarın. Boşanma sonrası çocuğun kiminle kalacağı, evden hangi ebeveynin ayrılacağı, evden ayrılan ebeveynle hangi sıklıkta görüşeceği gibi konulara açıklık getirin.

Konuşmanızı tamamladıktan sonra birkaç gün geçse bile, hayatındaki bu değişikliği sindirmek için aynı soruları tekrar tekrar sorabilir. Sorularına sabırla cevap vermeye devam edin.

Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun, bu konuyla ilgili duygularını ifade etmesi için ona alan tanıyın ve onu anladığınızı ve bu süreçte yanında olacağınızı ona ifade edin.

Zorlu bir boşanmadan geçiyorsanız, bunu sağlamak çok kolay olmasa da, tartışmaları çocuğa fazla yansıtmamaya çalışın. Yapılan araştırmalar, çocuğun boşanma sürecine adaptasyonunu zorlaştıran en önemli faktörlerden birisinin, anne-baba arasındaki çatışmaya maruz kalması ve kendini taraf tutmak zorundaymış gibi hissetmesi olduğunu göstermiştir.

Boşanma süreci sizler için de zorlayıcı olabilir. Bu nedenle kendi psikolojik iyilik halinizi de göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bu sürecin sizi düşündüğünüzden daha fazla etkilediğini düşünüyor veya bazı duygularla baş etmekte problem yaşıyorsanız, mutlaka bir uzman desteğine başvurun.